Muziek- en Partycentrum Studio Oosterman
Info en reserveringen: 0172-573374

Privacyverklaring

Hier vind je de privacy verklaring van Studio Oosterman. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens wordt omgegaan en voor welke doelen ze gebruikt worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Contactgegevens:

www.studiooosterman.nl. Adres: Noordeinde 62 l 2445 XG l Aarlanderveen. Tel.: 0172573374 l E-mail: info@studiooosterman.nl. Danny Oosterman is de contactpersoon m.b.t. de gegevensbescherming van Studio Oosterman. Hij is te bereiken onder: danny.studiooosterman@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Studio Oosterman verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam – adresgegevens – telefoonnummer – e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@studiooosterman.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Studio Oosterman verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het versturen van facturen/afhandelen van betalingen – verzenden van onze nieuwsbrieven en/of reclamefolders – om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten – om goederen en diensten bij je af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Studio Oosterman neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Studio Oosterman bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Studio Oosterman verstrekt uitsluitend en alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Studio Oosterman gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Studio Oosterman en heb je het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of aan een andere door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of een bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@studiooosterman.nl. Studio Oosterman wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Studio Oosterman neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met: info@studiooosterman.nl. Studio Oosterman heeft de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
Studio Oosterman | Noordeinde 62 l 2445 XG l Aarlanderveen | Tel.: 0172-573374
E-mail: info@studiooosterman.nl | BTW nr. NL112580038B01 l KvK nr. 28052947

Nieuwsbrief Muziek uit 't Hart

Nieuwsbrief Bridge Plantendrive